Mulţumesc frumos!

0
91

Cum altfel mai bine aş putea încheia acest an decât spunându-I un Mulţumesc frumos Tatălui meu, Fiului Său, Isus Hristos, fratele meu cel mare, şi Duhului Sfânt, Mângâietorul meu?
A fost un an greu în multe privinţe, dar prin har am ajuns la capătul acestuia şi de fapt m-am mai apropiat de Marea Întâlnire.

Cuvântul de multe ori uitat, bagatelizat sau chiar călcat în picioare este har.
Pentru mine e har şi egoismul meu tinde să pună egal între har şi gratis, numai că ecuaţia aceasta trebuie citită şi altfel şi atunci mă cutremur. Har = moarte şi nu orice fel de moarte, ci moarte de fiu şi nu moarte de orice fiu, ci moarte de Fiu de Dumnezeu.

Ce-ar mai fi putut face Dumnezeu să îmi arate cât mă iubeşte?
Ce-aş mai putea eu face să-I arăt că mă cutremur la această infinită dovadă de iubire?

Domnul meu şi Dumnezeul meu!
Te iubesc şi îţi mulţumesc frumos pentru iubirea Ta atât de profund dovedită! Isus a murit în blestem ca eu să trăiesc în slavă!
Domnul meu şi Dumnezeul meu!
Mai străpunge-mi încă odată inima cu iubirea Ta! Inima mea să te cunoască şi să te recunoască nu numai ca Mântuitor, ci şi ca Domn cu puteri depline în viaţa mea, cu drept de viaţă şi de moarte!
Doamne dragă, ce sunt sunt prin Tine, tot ce am am de la Tine şi tot ce pot pot prin Tine!
Primeşte jertfa de închinare şi mulţumire a inimii mele şi la capătul acestui an!
Ştiu Doamne că fiecare zi şi fiecare răsuflare e un dar de la Tine!
Ştiu Doamne că dacă am avut ce mânca şi cu ce mă îmbrăca a fost prin Tine!
Ştiu Doamne că dacă nu mi-am pierdut minţile a fost datorită Ţie!
Ştiu Doamne că şi cuvintele şi faptele de slujire vin tot de la Tine!
Ştiu Doamne că Tu îmi păstrezi şi credinţa şi ma fereşti de rătăcire!
Ştiu Doamne că atâta iubire câtă am este de la Tine!
Domnul meu şi Dumnezeul meu!

Your grace is enough More than I need And Your word I will believe I wait on You You’re near again And Your spirit make me new

And I will fall at Your feet I will fall at Your feet And I will worship You here

Your presence in me Jesus left the way By the power of Your word I am restored I am redeemed By Your Spirit I am free

And I will fall at Your feet I will fall at Your feet And I will worship You here The feeling You gave all for us Surrendered Your life upon the cross Great is the love brought up for all This is our God

Lifted our life from death to life Forever our God is glorified Certain The King rescued the world This is our God

And I will fall at Your feet I will fall at Your feet And I will worship You here And I will fall at Your feet I will fall at Your feet And I will worship You here