Biografie

0
117

– m-am născut la 22 iunie 1958 la Caransebeş
– am absolvit Facultatea de construcţii în anul 1984
– m-am căsătorit cu Alina, care mi-a fost un ajutor de neînlocuit în viaţă şi în lucrare, lucru dovedit în toate situaţiile grele prin care am trecut
– am doi copii: Ana-Maria (n. 1987) şi Gabriel-Ioan (n. 1988)
– sunt născut din nou din 7 ianuarie 1983
– după un scurt stagiu la lucrarea cu copiii, urmează prima şi cea mai mare dragoste în slujire: lucrarea de tineret, începând cu anul 1983
– împreuna cu câţiva tineri entuziaşti am fondat ceea ce este cunoscut acum ca Tabăra Plopu, cu versiunea sa de iarnă Tineri pentru Hristos (tpH)
– după 1990 am fost implicat în deschiderea de noi căi şi mijloace de slujire, în noile condiţii: am participat la fondarea Organizaţiei Tineretului Creştin Baptist din România, co-organizator la conferinţe de pregătire pentru lucrarea de slujire (Evanghelion 1, „It is Our Turn”…), am făcut o călătorie misionară în Albania…
– având vocaţie pentru lucrarea de pionierat am fondat , după 1990, cu mai mult sau mai puţin succes, mai multe organizaţii cu caracter nepatrimonial şi patrimonial: Fundaţia Charisma, Camera Creştină Internaţională de Comerţ – România, Fondul Roman Pentru Dezvoltare…
– din dorinţa de a avea libertate de mişcare mi-am dorit să fondez o firmă cu care să îl slujesc pe Dumnezeu, dorinţă ce mii s-a împlinit şi astfel s-a deschis un nou mod de a sluji
– actualmente lucrez prioritar la două proiecte cu bătaie lungă: Proiectul Barnaba şi Proiectul Plopu, precum şi recent am început Proiectul „Cuvinte inspirate în spaţiul virtual”.

„Mai bine o viaţă scurtă, dar luminoasă, ca a unui meteorit, decât lungă şi fumegândă ca a unei lumânări!”
„Nu lungimea anilor contează, ci densitatea lor!”

„Binecuvântat pentru a binecuvânta!”