Remember Plopu 25 (20)

0
95

Aşa după cum promiteam, revin cu materiale legate de organizarea taberei Plopu 25.

O zi la Plopu este împărţită în câteva mari „secţiuni”:
– părtăşia de dimineaţă (relaţie şi meditaţie);
– programul de dimineaţă (studiu şi aplicaţie);
– programul de după-amiază (sport şi relaxare);
– programul de seară (provocare şi motivaţie)

Părtăşia de dimineaţă  (termenul poate părea tehnic, el putând fiind înlocuit cu comuniune sau relaţie) începe chiar de la momentul trezirii.
Astfel de la ora stabilită pentru deşteptare fiecare participant aude o coloană sonoră, formată din momente scurte, ce face referire strictă la tema generală a taberei şi la tema zilei, care este o subtemă a temei generale.
E un bun mijloc de a intra în „atmosfera” zilei ce urmează.
Ultimul punct din această parte este înviorarea de dimineaţă.
Urmează toaleta de dimineaţă, părtăşia individuală, apoi cea pe detaşament şi pe unitate, iar apoi micul-dejun.
Am pregătit un desfăşurător al primei zile, în format png.
De asemenea am pregătit şi coloana sonoră a aceleiaşi zile.

Duminică, 1 August 2009
Tema generală: Luptă-te lupta cea bună!
Tema zilei: Credinţa