Remember Plopu 25 (10)Pachetul ce dă identitatea taberei este format din:
– tema taberei, care va fi inspiraţia pentru toate materialele taberei
– drapelul taberei, a cărui istorie o voi spune în această postare
– imnul taberei, ce este ales în funcţie de tema taberei

ISTORIA UNUI DRAPEL
a) Primul drapel
Greu de crezut, dar Plopu are o istorie mai lungă de 25 de ani.
Tabăra a luat fiinţă în 1983, ediţie pe care o numim Plopu 1 şi imediat de la Plopu 2, adică din 1984, Tabăra Plopu avea deja un drapel.
Am conceput acest drapel schematic şi am rugat-o pe mama mea să îl facă din pânză. L-a făcut din pânză şi sunt sigur că l-a binecuvântat.

Astfel pe catargul taberei Plopu 2 era un drapel, cu o simbolistică evidentă.
Iubirea lui Dumnezeu, simbolizată de un inel galben, în partea de sus a drapelului, l-a dat pe Isus Hristos să se jertfească. Jertfa Lui era simbolizată de crucea roşie din centru drapelului.
Omul păcătos, simbolizat de inima neagră primeşte curăţirea prin crucea lui Hristos şi astfel devine o făptură nouă, ceea ce este simbolizat de inima albă.
Fondul drapelului era verde, ceea ce arăta nevoia de maturizare a fiecărui creştin născut din nou.
A mai rămas de atunci o fotografie alb-negru care arată drapelul pe catarg.
Deşi acum pare naiv, cu acest drapel făcut de noi şi pus pe un catarg improvizat, a însemnat foarte mult pentru participanţii de atunci. Nu mai era o simplă ieşire la iarbă verde, ci ne adunam având o ţintă clară.
În altă ordine de idei mă minunez de inconştienţa noastră. Ce făceam noi acolo era subversiv, după filozofia acelui regim. Numai că Domnul a fost cu noi.

a) Al doilea drapel
A doua formă a drapelului a apărut la Plopu 5, în anul 1985, suferind în timp adăugiri, fără însă să piardă ceva din forma iniţială.
Astfel în 1985 drapelul avea 5 culori, în benzi orizontale, după cum urmează:
Negru (păcatul)
Roşu (jerfa)
Alb (curăţirea)
Verde (creşterea)
Galben (răsplătirea)
La ediţia următoare am mai adăugat o culoare şi implicit o semnificaţie.
A apărut Albastru (creaţia), ca primă culoare.
După câteva ediţii am mai adăugat o culoare şi anume Portocaliu, care semnifica lucrarea Duhului Sfânt.
De aceea actualul drapel al Taberei Plopu are 7 culori:
Albastru (creaţia)
Negru (păcatul)
Roşu (jerfa)
Alb (curăţirea)
Portocaliu (lucrarea Duhului Sfânt)
Verde (creşterea)
Galben (răsplătirea)Fii responsabil!

Coloseni 4:17 Şi spuneţi lui Arhip: “Ia seama să împlineşti bine slujba pe care ai primit-o în Domnul.”

Sensurile atribuite cuvântului responsabil sunt:
– cel ce răspunde de cineva sau de ceva
– cel ce administrează corect şi dă socoteală
Responsabilitatea este, în acelaşi timp, o problemă de atitudine, de prestaţie şi de statut.

Atitudinea
Poţi fii responsabil de soarta unor lucruri, sau persoane, de un program sau de o slujbă cât de măruntă dacă crezi în ceea ce faci, şi dacă le crezi importante.
Atitudinea unui om este determinată de integritatea sa intelectuală şi de verticalitatea sa morală şi spirituală.
Prea des vezi oameni care fac lucruri pe care nu le evaluează corect, în care nu cred sau faţă de care adoptă un dublu standard (un set de valori pentru alţii şi un alt set de valori pentru sine).
Devotamentul faţă de slujba pe care o ai este expresia vizibilă a acestei atitudini.

Prestaţia
Celui căruia i s-a încredinţat o responsabilitate trebuie să-şi facă socoteala corect pentru a-şi îndeplini bine slujba care i s-a încredinţat.
Înainte de orice este dator să-şi reevalueze priorităile. Scuzele nu-şi mai au locul atunci când ai o responsabilitate. De altfel diavolul vrea să facem lucrurile pe jumătate sau jertfe cu cusur (vezi Ps.1 şi Jertfele).
În acest sens merită să spunem că un responsabil nu trebuie să cunoască ce înseamnă „las’ că-i bun şi aşa”. A căuta excelenţa în tot ceea ce faci (foarte bine şi până la capăt) este exemplul lui Dumnezeu în Creaţie. El nu s-a odihnit până când toate lucrurile au fost “foarte bune”.
Prestaţia unui responsabil trebuie să fie jertfitoare: să dai totul fără să aştepţi nimic în schimb. De altfel aceasta este distincţia dintre activişti şi slujitori. Activiştii aşteaptă răsplată şi onoruri, pe când slujitorii spun “suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem” (Luca 17:10).
Puterea exemplului personal este probabil arma cea mai puternică de care se foloseşte un responsabil. Aşa a făcut Domnul Isus.

Statutul
Poţi fii un responsabil formal, dacă eşti numit de către cineva ca să îndeplineşti această misiune, sau poţi fii un responsabil neformal, atunci când îndeplineşti această slujbă fără ca să fii numit de cineva, dar cu recunoaşterea tacită a celor din jurul tău. Ideal ar fi ca recunoaşterea să fie urmată de numire. Cert este că numai numirea nu numai că nu este o soluţie, ci poate creea mult rău. E plină lumea de lideri formali, dar sunt puţini responsabili adevăraţi.

Toate aceste lucruri sunt valabile pentru orice creştin. Nu poţi şi nu trebuie să fugi de responsabilităţi, ci trebuie să le abordezi corect. Eşti responsabil de persoana ta, dar ai responsabilităţi şi faţă de cei din jurul tău.
Altfel ar arăta Biserica şi lumea dacă ar exista oameni responsabili, care-şi asumă responsabilităţi şi şi le onorează!

Siguranţa

Siguranţa este unul dintre cuvintele dragi omului. Numai că el asociază acestui cuvânt în general sensuri pământene.
Siguranţa veşnică ar trebui să fie prioritatea noastră.
Mi-am adus aminte de cele cinci siguranţe pe care le învăţam în cursurile de la Navigatorii:
1. Siguranţa mântuirii – 1 Ioan 5:11-12
Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.
Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.”
2. Siguranţa rugăciunii ascultate – Ioan 16:24
Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
3. Siguranţa biruinţei – 1 Corinteni 10:13
Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.
4. Siguranţa iertării – 1 Ioan 1:9
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
5. Siguranţa călăuzirii – Proverbe 3:5-6
Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.

Câteodată ne mai scutură puţin Dumnezeu şi ne pune în situaţii în care realizăm că nu poate fi siguranţă fără Dumnezeu.
Un scurt clip video ne arată o fărâmă din puterea lui Dumnezeu şi nebunia siguranţei fără Dumnezeu.

Onorează-ţi vârsta!

Te naşti, eşti copil, adolescent, tânăr, adult, bătrân, apoi mori. Acesta este firul vieţii unui om, la unii poate ceva mai scurt. Nu ne-a fost dat prea mult sau prea puţin.
Fiecare perioadă din viaţa noastră are un rol bine definit de către Dumnezeu în formarea personalităţii noastre.
Copilăria este caracterizată prin inocenţă şi încredere.
* Adolescenţa este vârsta marilor întrebări, răscruci, dar şi a marilor decizii.
* Tinereţea este perioada din viaţă care se evidenţiază prin elan, entuziasm, dorinţă creatoare.
* Ca adult ajungi la un echilibru între putere şi experienţă şi valorifici acumulările din perioadele anterioare.
* Bătrâneţea este vârsta înţelepciunii, înţelepciune care trebuie împărtăşită celor mai tineri, prin viu grai, sau prin ceea ce rămâne scris.
Noul ritm de viaţă impus de societatea modernă ajunge să comprime anumite perioade din viaţă, să le scurteze în favoarea altora, sau să modifice graniţele vârstelor.
Astfel copilăria devine tot mai scurtă şi copiii au început să aibă preocupări şi întrebări caracteristice adolescenţilor.
Adolescenţa se tot comprimă, ceea ce face ca la unele persoane ea să treacă aproape neobservată, ca şi când s-ar fi făcut trecerea de la copilărie la tinereţe.
Oricum ar fi, eu mă adresez acum în mod special adolescenţilor şi tinerilor.
Dumnezeu Şi-a onorat promisiunile şi te-a adus la vârsta la care eşti. De fapt Dumnezeu te-a onorat pe tine şi a făcut-o prin sănătate, înţelepciune, condiţii de trai şi învăţătură şi câte şi mai câte…
Acum El priveşte şi aşteaptă să vadă răspunsul tău:
– ce decizii iei şi de ce
– ce întrebări pui şi unde cauţi răspunsuri
– ce faci cu acele răspunsuri
– cum te foloseşti de energia şi darurile cu care te-a înzestrat El
Atitudinea faţă de vârsta pe care o ai te determină ca personalitate. Vârsta biologică nu este de ajuns pentru a revendica o anumită imagine. Poţi spune că eşti tânăr pentru că ai 20 de ani, dar poate te comporţi ca un om de 60 de ani. Vârsta nu este numai o problemă biologică, sau cronologică, ci este, mai înainte de toate, o stare de spirit.
Dacă tinereţea, la modul general, se caracterizează prin elan şi entuziasm, acestea trebuie valorificate în această perioadă a vieţii tale. Mai târziu le vei dori, dar nu le vei mai avea.
Dacă nu există elan şi entuziasm înseamnă că ceva nu este în regulă, din punct de vedere spiritual.
Dacă nu te mai entuziasmează nimic bun şi dacă nu găseşti nici un ideal nobil pentru care să lupţi, du-te înaintea lui Dumnezeu, sau la un om al lui Dumnezeu şi vezi care e cauza.
Dacă ai elan şi entuziasm, vei primi şi înţelepciune. Iată sursa: „Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc la învăţăturile Tale.” (Psalmi 119:99)

Onorează-ţi vârsta, răspunzând provocărilor ei, nu ocolindu-le!

Umor… didactic: On The Bible

În câteva episoade, într-o formă relaxată, prin umor şi ironie, ne vor fi aduse în atenţie câteva adevăruri pe care poate le cam trecem cu vederea.
Umorul şi ironia, corect dozate, pot fi un instrument bun pentru a aduce în discuţie asemenea subiecte.
Primul episod este despre Biblie.

Remember Plopu 25 (9)

Departamentul Tehnic este cel ce pregăteşte toate echipamentele şi accesoriile legate de latura tehnică a programului de la Plopu.
Având în vedere că programul este complex, dar şi că acolo nu este curent electric de la reţea, munca lor este mai laborioasă.
În timpul taberei au datoria să înceapă ziua şi să încheie ziua. Începând de la alimentarea generatorului şi până la adunarea echipamentului la ora stingerii au practic de lucru toată ziua, în toate secţiunile programului.
Cei ce compun acest colectiv sunt printre primii care se scoală dimineaţa şi ultimii care merg la culcare, însă convingerea şi dedicarea lor fac ca această muncă să fie făcută bine şi cu folos pentru toţi participanţii la tabără.
Anul trecut Departamentul Tehnic a fost compus din tineri din afara graniţelor ţării:
Dani, Ruben şi Teo din Austria, iar Mickey din Ungaria.
O echipă excelentă şi ca pretaţie, dar şi ca atmosferă în colectivul lor.

Ce este omul?

Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? 
(Psalmul 8:4)

Ce mic e omul, dar în acelaşi timp atât de mare!
Ce mic e omul în comparaţie cu Dumnezeu şi totuşi ce mare este în ochii lui Dumnezeu!
Ce mic e omul când, din mândrie, se vede mare şi ce mare e omul când, în smerenie, se vede mic!
Ce mic e omul văzut de duşmanii lui şi ce mare e omul văzut de prietenii lui!
Ce mic e omul care-şi iroseşte viaţa cu nimicuri şi ce mare e omul care îşi investeşte viaţa în lucrurile plănuite de Dumnezeu pentru el!
Ce mic e omul zgârcit şi ce mare e omul darnic!
Ce mic e omul neîndurător şi ce mare e omul milostiv!
Ce mic e omul care se gândeşte la el şi ce mare e omul care se gândeşte la alţii!
Ce mic e omul care îşi lucrează vremelnicia şi ce mare e omul care îşi lucrează veşnicia!
Ce mic e omul care n-are şi când are şi ce mare e omul care are şi când n-are!
Ce mic e omul care-şi urăşte şi prietenii şi ce mare e omul care-şi iubeşte şi duşmanii!
Ce mic e omul care muşcă mâna binefăcătorului său şi ce mare e omul care întoarce obrazul duşmanului său!
Ce mic e omul fără Dumnezeu şi ce mare e omul cu Dumnezeu!

Mitruţ Ştiopu

Dove Awards Winners 2010

ARTIST OF THE YEAR
Casting Crowns

NEW ARTIST OF THE YEAR
Sidewalk Prophets

SONGWRITER OF THE YEAR
Jennie Lee Riddle

SONG OF THE YEAR (song title; writer; publisher – award goes to the writer and publisher)
“By Your Side”; Mike Donehey, Philip LaRue, Jason Ingram; Essential Publishing

MALE VOCALIST OF THE YEAR
Brandon Heath

FEMALE VOCALIST OF THE YEAR
Francesca Battistelli

GROUP OF THE YEAR
Needtobreathe

PRODUCER OF THE YEAR
Jason Ingram

Dove Awards in Recorded Song Categories are given to the Artist and Songwriter, if other than the artist.
Song: album; artist; writer; label

RAP/HIP HOP RECORDED SONG
“”Movin”; Ordinary Dreamers; Group 1 Crew; Group 1 Crew, Jeremy James, Byron Chambers, Christopher Stevens; Fervent Records

ROCK RECORDED SONG
“Mess Of Me”; Hello Hurricane; Switchfoot; Jonathan Foreman, Tim Foreman; Credential Recordings

ROCK/CONTEMPORARY RECORDED SONG
“Lay ‘Em Down”; The Outsiders; NEEDTOBREATHE; Bear Rinehart, Bo Rinehart; Atlantic Records

POP/CONTEMPORARY RECORDED SONG
“City On Our Knees”; Tonight; TobyMac; Toby McKeehan, Jamie Moore, Cary Barlowe; Forefront Records

INSPIRATIONAL RECORDED SONG
“The Only Hope”; Bebo Norman; Bebo Norman; Bebo Norman; BEC Recordings

SOUTHERN GOSPEL RECORDED SONG
“Born To Climb”; Expecting Good Things; Jeff & Sheri Easter; Wayne Haun, Joel Lindsey; She Loves Music

BLUEGRASS RECORDED SONG
“When We Fly”; Breaking Like Dawn; Little Roy Lewis & Lizzy Long; Joel Lindsay, Wayne Haun, Ty Herndon

COUNTRY RECORDED SONG
“Somebody Like Me”; Jason Crabb; Jason Crabb; Neil Thrasher, Michael Boggs; Spring Hill Music Group

URBAN RECORDED SONG (tie)
“Close To You”; Still; BeBe & CeCe Winans; BeBe Winans; B & C Records, Malaco
and
“Just Wanna Say”; The Power of One; Israel Houghton; Aaron Lindsey, Israel Houghton, Tommy Sims; Integrity

TRADITIONAL GOSPEL RECORDED SONG
“Justified”; Smokie Norful Live; Smokie Norful; Smokie Norful; EMI Gospel, TreMyles Music

CONTEMPORARY GOSPEL RECORDED SONG
“The Power of One”; The Power of One; Israel Houghton; Israel Houghton, Ricardo Sanchez; Intergrity Music

WORSHIP SONG (award given to writer and publisher)
“Revelation Song”; Jennie Lee Riddle, Gateway Create Publishing, Integrity’s Praise Music

Dove Awards in Album Categories are given to the Artist and Producer, if other than the artist.
Album; artist; producer; label

RAP/HIP HOP ALBUM (album; artist; producer; label)
Five Two Television; KJ-52; KJ-52; BEC Recordings

ROCK ALBUM
Innocence and Instinct; Red; Rob Graves; Essential

ROCK/CONTEMPORARY ALBUM
The Outsiders; NEEDTOBREATHE; Rick Beato, NEEDTOBREATHE, Jim Scott, John Alagia; Atlantic Records

POP/CONTEMPORARY ALBUM
The Long Fall Back To Earth; Jars of Clay, Ron Aniello, Essential Records, Gray Matters

INSPIRATIONAL ALBUM
Fearless; Phillips, Craig & Dean; Bernie Herms; INO Records

SOUTHERN GOSPEL ALBUM
Gaither Vocal Band Reunited; Gaither Vocal Band; Bill Gaither, David Phelps; Gaither Music Group

BLUEGRASS ALBUM
The Isaacs…Naturally; The Isaacs; Bill Gaither, Ben Isaacs; Gaither Music Group

COUNTRY ALBUM
The Reason; Diamond Rio; Michael D. Clute, Jimmy Olander; Word Records

TRADITIONAL GOSPEL ALBUM
Shout! Live; Mike Farris & The Roseland Rhythm Revue; Mike Farris, Joe McMahan; INO Records

CONTEMPORARY GOSPEL ALBUM
Love Unstoppable; Fred Hammond; Fred Hammond; Verity

INSTRUMENTAL ALBUM
Joy Comes In The Morning; Stan Whitmire; Stan Whitmire; Spring Hill Music Group
CHILDREN’S MUSIC ALBUM
Veggie Tales: Here I Am To Worship; Featuring Natalie Grant & Aaron Shust; Steven V. Taylor; Big Idea

SPANISH LANGUAGE ALBUM
Le Canto; Kari Jobe; Ed Cash; Integrity Music Latin

SPECIAL EVENT ALBUM
Glory Revealed II: The Word of God In Worship; Mac Powell, Shane Everett, Jonathan Shelton, Brian Littrell, Trevor Morgan, Mark Hall, Jason Crabb, Bear Rinehart, Matt Maher, Amy Grant, Ed Cash, Geoff Moore, Natalie Grant, Laura Story, Brandon Heath, Mike Donehey, Aaron Shust, Shawn Lewis, Sara Evans, Bethany Dicks Olds, Shane & Shane, Bethany Dillon, Kari Jobe; Mac Powell, David Nasser; Reunion

CHRISTMAS ALBUM
Christ Has Come; Big Daddy Weave; Jeremy Redmond; Fervent Records

PRAISE & WORSHIP ALBUM
Church Music; David Crowder*Band; David Crowder*Band; Sparrow Records/sixsteps Records

Dove Awards in Musical Categories are given to the creator
title; creator; publisher

MUSICAL
A Baby Changes Everything; Deborah Craig-Claar, David T. Clydesdale; Word Music

YOUTH/CHILDREN’S MUSICAL
Christmas Hang-ups; Dennis and Nan Allen; Brentwood-Benson Music Publishing

CHORAL COLLECTION
Travis Cottrell-Jesus Saves Live; Travis Cottrell; Brentwood-Benson Music Publishing

RECORDED MUSIC PACKAGING (product; art director; graphic artist; illustrator/photographer; label)
Long Fall Back To Earth (Limited Edition); Jars of Clay; Tim Parker, Jars of Clay; Tim Parker; Kharyn Hill; Gray Matters, Essential

SHORT FORM MUSIC VIDEO (title; artist; director; producer; production company; label)
“Free To Be Me”; Francesca Battistelli; Andy & John Erwin; Dan Atchison; Alabama Production Group; Fervent Records

LONG FORM MUSIC VIDEO (title; artist; director; producer; production company; label)
A Gospel Journey; Oak Ridge Boys; Doug Stuckey; Bill Gaither, Barry Jennings, Bill Carter; Gaither Television Productions; Gaither Music Group

Designed by: Pearl necklace | Thanks to Mobile Phone Reviews, Vacuum Cleaners and FTA FILES