Arhiva pentru categoria ‘Meditaţii’

Binecuvântaţi şi nu blestemaţi

Romani 12:14 „binecuvântaţi şi nu blestemaţi!”

Zâmbesc altora pentru că mie mi-a zâmbit Dumnezeu!
Spun o vorbă bună celui necăjit pentru că mie mi-a spus Isus o vorbă bună când eram căzut!
Dăruiesc celui nevoiaş pentru că mie mi S-a dăruit El când eram pierdut!
Mă jertfesc pentru alţii pentru că pentru mine S-a jertfit Mielul!
Iubesc pe vrăjmaşi pentru că pe mine m-a iubit Domnul pe cand eram vrăjmaşi!
Binecuvântez pentru că am fost binecuvântat de El ca să fiu o binecuvântare!
Binecuvântez şi nu blestem pentru că am fost binecuvântat de El şi nu blestemat!

Mitruţ Ştiopu

Măsura unui om

Nu – Cum a murit? Ci – Cum a trăit?
Nu – Ce a câştigat? Ci – Ce a dăruit?
Acestea sunt lucruri care măsoară vrednicia
Unui om, ca om, indiferent de starea din care provine.
Nu – Care a fost situaţia lui? Ci – A avut inimă?
Şi – Cum şi-a interpretat rolul pe care i l-a dat Dumnezeu?
A fost gata vreodată să spună o vorbă de încurajare
Pentru a readuce zâmbetul, pentru a alunga o lacrimă?
Nu – Care a fost biserica lui? Nu – Care a fost doctrina lui?
Ci – A arătat bunăvoinţă celor cu adevărat în nevoie?
Nu – Ce a scris în ferparul său?
Ci – Câtor oameni le-a părut rău că a murit?
Acestea sunt lucruri care măsoară vrednicia
Unui om, ca om, indiferent de starea din care provine.

Autor necunoscut

Mintea – Un Univers

„să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre!” Romani 12:2

Ce este mintea?

Ce adăposteşte mintea?
Ce tăinuieşte mintea?
Ce generează mintea?

Aceste întrebări îi preocupă pe psihologi şi psihiatrii, pe părinţi şi dascăli, pe filozofi şi teologi…
Da, mintea este un univers datorită vastităţii şi complexităţii sale, datorită tainelor sale, dar şi a potenţialului uriaş pe care îl are. Se spune că oamenii folosesc maximum 10% din capacitatea minţii lor şi asta doar cei care chiar îşi folosesc mintea.
Nu sunt un specialist în niciunul dintre aceste domenii şi 51 de ani de viaţă nu mă ajută să înţeleg mai bine universul acesta.
Ce am început să înţeleg mai bine la această vârstă este rolul minţii în modul în care ne comportăm ca fiinţe umane şi spirituale.

În 25 Martie 2006 tinerii erau invitaţi la Sărbătoarea Înnoirii, ediţia a 8-a, o sărbătoare ce se desfăşura anual primăvara la Caransebeş.
Am recitit preambulul acelei invitaţii şi ce spunea acesta:

„Miraculos şi fascinant este modul în care un prunc neputincios şi total dependent de alţii se dezvoltă şi se transformă într-un adult plin de vitalitate fizică şi intelectuală!

Cu cât mai preţios şi misterios, dar şi anevoios, este procesul prin care un om firesc, carnal, se transformă într-o nouă creatură, cu valori şi comportamente total diferite!
  • Cine face aceste lucruri şi prin ce mijloace?
  • De ce există aşa de mari diferenţe de maturizare între creştini?
  • Prefacerea (transformarea) este un moment sau un proces?
  • Este opţională transformarea minţii noastre?
Suntem determinaţi de sistemul de valori pe care îl îmbrăţişăm. Ceea ce gândim ne determină vorbele şi mai ales faptele noastre: devine crezul nostru de viaţă!
  • Cum un criminal poate deveni un mare om al lui Dumnezeu?
  • Cum o femeie chinuită de şapte duhuri rele devine cel mai fervent urmaş al lui Hristos?
  • Cum un „fiu al tunetului” ajunge „ucenicul iubirii”?
  • Cum un fricos sau necredincios ajunge martir?
*      Trăim într-o societate tot mai superficială, în care consumul produselor semipreparate, sau gata preparate, a devenit mod de viaţă, când alţii gândesc şi iau decizii pentru noi, când minţile noastre au adormit, sau s-au atrofiat prin neîntrebuinţare.
*      Trăim într-o societate tot mai relativistă, în care negrul nu mai e aşa de negru şi albul nu mai e aşa de alb.
*      Trăim într-o societate în care disoluţia autorităţii este evidentă în toate compartimentele ei şi nu mai ştim sau nu mai vrem să recunoaştem autoritatea.
*      Trăim într-o societate care ne modelează după chipul şi asemănarea ei.

Eşti şi personaj şi teren de confruntare în războiul celor două matrici: după chipul lui Hristos, sau după chipul lumii! Alege! Nu ai decât o singură opţiune!

Tot la acea sărbătoare prezentam un eseu multimedia care sugerează puţin complexitatea minţii.

I Think of You – Mă gândesc la Tine

Oricare dintre noi am trecut, sau poate mai trecem prin situaţii grele: boli şi suferinţă, nevoi materiale, defăimare şi batjocură, dezamăgiri şi deziluzii… 
A ne gândi permanent la problemele noastre sau a ne plânge de milă nu numai că nu le rezolvă, ci ne cufundă şi mai tare şi ne pot îmbolnăvi. 
Soluţia nu e niciunde altundeva decât la Domnul nostru. El ne ştie problema, El ne înţelege, El are şi soluţiile. Vă propun să ascultaţi un cântec ce vorbeşte şi despre problemele noastre, dar mai ales despre soluţie.  
Niki – Mă gândesc la Tine! 
Când lucrarea pare prea grea, şi secerişul prea lent; Când viziunea devine neclară, şi focul arde prea-ncet, Mă gândesc la Tine! Când noaptea pare prea lungă, şi lumina prea slabă; Când inima e goală de cântec, şi duhul de imn, Mă gândesc la Tine!  
Tu eşti motivul că eu trec, prin toate anotimpurile vieţii; Când mi-e mintea confuză, Mă gândesc la Tine Şi o pace desăvârşită găsesc!  
Când trupul mi-e obosit, şi sufletul apăsat; Când ar trebui să fiu inspirat, dar sunt doar încruntat, Mă gândesc la Tine! Când lumea pare nedreaptă, şi vântul prea rece; Când nu mai pot schimba nimic, şi visele-mi au îmbătrânit, Mă gândesc la Tine!  
Când duşmanul învinge, şi cel umil doar plânge; Când cel mândru rânjeşte, şi cel neînsemnat moare, Mă gândesc la Tine! Dacă m-aş uita în jos la hidoasele umbre ale neantului, Aş fi condamnat la o viaţă de-nfrângere în singurătatea mea. 
Deci mă gândesc la Tine Şi la minunile pe care le faci! Gândul la Tine Face albastru cerul cenuşiu. Când viaţa devine presantă, şi nimic nu mai are sens, Furtuna se potoleşte Când mă gândesc la Tine!
Mă gândesc la Tine!

A venit vremea cântării

Întreaga natură cântă, în diferite forme şi pe atât de multe glasuri!
Natura nu ştie să cânte decât Creatorului Său. Cu toate că nici privighetorile sau ciocârliile, nici izvoarele sau mările, nici trandafirii sau crinii nu vor moşteni Împărăţia, întraga natură Îi cântă neîncetat.
Ciudăţenia este că tocmai cel ce a fost creat dupa Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu, cel pentru care a murit şi a înviat Hristos, cel ce are un loc pregătit in ceruri cântă cel mai puţin.
Cântă cînd are chef, cântă când e eventual admirat, cântă când e soare afară, cântă numai dacă are condiţii tehnice bune…

Psalmi 13:6  cânt Domnului, căci mi-a făcut bine!
Psalmi 92:4  eu cânt de veselie, când văd lucrarea mânilor Tale.
Psalmi 138:1  Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor.


A venit vremea cântării este un eseu multimedia pe care l-am pregătit pentru o întrunire de tineret – o sărbătoare -, denumită Mulţumesc.
Era ediţia a 8-a care s-a desfăşurat în 18.10.2003, în care vom vedea o simfonie de forme şi culori din lumea minunată dar şi misterioasă a orhideelor.

Iată şi cuvintele scrise atunci, adresate viitorilor participanţi, în invitaţie:

Cât de mult şi ce trebuie să-ţi ofere Dumnezeu pentru ca să poţi spune: Acum chiar că mă pot bucura!?
Este bucuria generată de darurile primite de la Dumnezeu, sau de Dumnezeu care se dăruieşte pe Sine Însuşi?
Tăvălugul implacabil al timpului trece peste noi. Au trecut mai bine de nouă luni de când numărăm zilele lui 2003 şi viaţa şi faţa noastră arată cât de bine am înţeles unde şi cum ne putem bucura (dacă ne putem bucura!)
Lipsa bucuriei sau tipul ei arată concepţia noastră despre viaţă. Creştinul fără bucurie e ca fântâna fără apă – nu ajută pe nimeni. Mulţi “creştini” trăiesc, mai degrabă, ca nişte epicurieni sau stoici.
Eu tot mă voi bucura în Domnul ! Hab. 3 :19text străin, afirmaţie curajoasă sau realitate în viaţa ta?

Colacul de salvare

Ce înseamnă un creştin iubitor? Ce înseamnă un creştin responsabil?
Ne înflăcărăm când vedem lucruri mari pe care le face Dumnezeu prin oamenii Săi şi am dori să fim şi noi eroi, să intrăm în primele rânduri, să facem acte de vitejie.
Dacă nu este emoţionalism e chiar bine şi e lăudabil. Trebuie să ne dorim să lupăm până la jertfă pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
Însă nu trebuie să uităm că cel mai adesea suntem chemaţi la fapte mai puţin spectaculoase dar la fel de necesare şi eficiente.
A cui este responsabilitatea pentru cei de lângă noi? Sigur că răspundem că a noastră, însă în mod concret cum procedăm?
Acum câţiva ani am pregătit o foarte scurtă prezentare intitulată Colacul de salvare.
Chiar aşa şi este. Poţi fi cel ce aruncă un colac de salvare celui de lîngă tine prin câteva lucruri foarte nespectaculoase, neştiute de alţii, însă foarte eficiente.
Fă aceste lucruri şi apoi poţi aştepta ca Domnul să îţi încredinţeze lucruri mai mari de făcut!
M-aş bucura dacă ai lăsa un comentariu legat de părerea ta şi eventual de decizia ta!

Despre părinți

Sunt daruri şi binecuvântări pe care le primim de la Dumnezeu. De unele suntem conştienţi şi le preţuim atât timp cât le avem.
De altele nu suntem conştienţi până când nu le pierdem. Şi apoi doare şi doare rău!
În ambele cazuri ne rămân amintirile: luminoase sau dureroase.
Părinţii sunt exemplul cel mai elocvent în acest sens.
În copilărie sunt eroii copiilor, în adolescenţă sunt pacostea lor, la tinereţe sunt un rău necesar.
Odată cu înaintarea în vârstă a copiilor încep să realizeze cu recunoştinţă ce minunat lucru a fost să aibă părinţi şi şi-ar dori din toată inima ca aceştia să nu-i părăsească niciodată.
Poetul Adrian Păunescu a compus o poezie foarte frumoasă care te face să lăcrimezi şi să te gândeşti la părinţii tăi. Poezia se numeşte Rugă pentru părinţi şi e interpretată de Ştefan Hruşcă.


Enigmatici şi cuminţi, Terminându-şi rostul lor, Lângă noi se sting şi mor, Dragii noştri, dragi părinţi. Cheamă-i Doamne înapoi Că şi-aşa au dus-o prost, Şi fă-i tineri cum au fost, Fă-i mai tineri decât noi.
Pentru cei ce ne-au făcut Dă un ordin, dă ceva Să-i mai poţi întârzia Să o ia de la început.
Au plătit cu viaţa lor Ale fiilor erori, Doamne fă-i nemuritori Pe părinţii care mor.
Ia priviţi-i cum se duc, Ia priviţi-i cum se sting, Lumânări în cuib de cuc, Parcă tac, şi parcă ning.
Plini de boli şi suferinţi Ne întoarcem în pământ, Cât mai suntem, cât mai sunt, Mângâiaţi-i pe părinţi.
E pământul tot mai greu, Despărţirea-i tot mai grea, Sărut-mâna, tatăl meu, Sărut-mâna, mama mea.
Dar de ce priviţi aşa, Fata mea şi fiul meu, Eu sunt cel ce va urma Dragii mei mă duc şi eu.
Sărut-mâna, tatăl meu, Sărut-mâna, mama mea. Rămas bun, băiatul meu, Rămas bun, fetiţa mea,
Tatăl meu, băiatul meu, Mama mea, fetiţa mea)

Ar fi bine să ne gândim la cei ce au însemnat ceva pentru noi, cei ce ne-au crescut, ne-au educat şi ne-au îndreptat în direcţia bună.
Dragostea lor şi sfaturile lor îşi arată roadele în viaţa noastră.
Îmi aduc aminte de mama mea, de exemplul ei de viaţă, dar şi de sfaturile ei atât de simple dar atât de valoroase:
“Să nu uiţi niciodată de unde ai plecat!”
“Dacă înveţi pentru tine înveţi, dacă nu înveţi pentru tine nu înveţi!”

Mi-e tare dor de ea şi încerc să fiu un exemplu bun pentru copiii mei şi pentru nepoţii mei.
Mi-am dorit să nu îi fac de ruşine pe copiii mei niciodată, atât comportamental, cât şi intelectual şi spiritual.
Dacă am reuşit sau nu rămâne ca ei să spună.
The Old Man, melodia lui Phil Coulter evocă amintirea tatălui său.
Mi-ar fi plăcut să-i pot compune şi eu un cântec mamei mele, însă nu acesta este darul meu.


Refrenul spune aşa:
I never will forget him For he made me what I am Though he may be gone Memories linger on And I miss him, the old man
Nu-l voi uita niciodată Pentru că el m-a făcut ceea ce sunt Cu toate că el a plecat Rămân amintirile Şi mi-e dor de el, de “bătrânul” meu.


Ai părinţi? Preţuieşte-i!
Efeseni 6:2  „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” -este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă- „ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”

Designed by: Pearl necklace | Thanks to Mobile Phone Reviews, Vacuum Cleaners and FTA FILES